error_outline
Điều Khoản Sử Dụng
Lưu ý quan trọng

Công ty TNHH Một Thành Viên Clinpharm (“Clinpharm”, “công ty”, “chúng tôi”) vận hành website www.doctoranywhere.vn, các website liên kết và ứng dụng trên điện thoại di động (gọi chung là “Nền tảng”) theo Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi cung cấp nền tảng hỗ trợ người có nhu cầu nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa (“Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa”) và đặt lịch thăm khám tại nhà (“Dịch vụ Thăm khám tại nhà”). Đây là những dịch vụ giúp người dùng (“Người dùng”) trình bày về tiền sử sức khỏe của họ và được kết nối với các chuyên gia (“Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe”), dịch vụ chăm sóc sức khỏe (“Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe”).

Để hoàn thiện Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp bởi các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các chi nhánh và các đối tác có thể cung cấp thuốc kèm dịch vụ vận chuyển thuốc hoặc các sản phẩm y tế khác (“Thuốc”) hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bán và vận chuyển Thuốc theo như đơn thuốc kê bởi các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Để tránh hiểu nhầm, bản thân Công ty Clinpharm chỉ cấp nền tảng để hỗ trợ bán và vận chuyển Thuốc, mà không phải là một nhà phân phối hoặc người bán Thuốc.

LƯU Ý: Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc các ứng dụng để tìm kiếm dịch vụ y tế cho các cá nhân có triệu chứng cần cấp cứu. Vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hỗ trợ của trung tâm cấp cứu gần nhất để gọi xe cứu thương hoặc ngay lập tức đến bệnh viện/phòng cấp cứu gần nhất nếu bạn cần dịch vụ y tế khẩn cấp.

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Doctor Anywhere và Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Clinpharm. Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động hoặc website được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”) và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích sử dụng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bạn xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm thông qua Ứng dụng.

Công ty có quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay thế hoặc sửa đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ khi bản cập nhật được đăng tải trên Ứng dụng.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý với những thay đổi đó. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi này, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi

1. Định nghĩa

1.1. “Công ty” là Công ty TNHH Một Thành Viên Clinpharm.

1.2. “Dịch vụ” là Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, Thăm khám tại nhà và dịch vụ mua sắm cá nhân, dịch vụ vận chuyển thuốc và các dịch vụ khác được cung cấp trên nền tảng Ứng dụng.

1.3. “Chăm sóc sức khỏe từ xa/Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa” là dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng công nghệ tương tác âm thanh và hình ảnh khi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân không ở cùng tại một địa điểm vật lý. Trong một phiên tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa, bạn sẽ thảo luận các thông tin chi tiết về tiền sử bệnh lý và hồ sơ y tế cũng như các thông tin khác với Chuyên gia thông qua công nghệ tương tác trực tuyến và các công nghệ viễn thông khác, qua đó, Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe sẽ thực hiện kiểm tra vật lý đối với bạn.

1.4. “Thăm khám tại nhà” là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp bởi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe tại địa điểm được thống nhất trước theo yêu cầu của Người dùng.

1.5. “Nhà cung cấp” là các bên bán/phân phối thuốc hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển thuốc sử dụng Dịch vụ.

2. Cam kết và nghĩa vụ
Khi tạo tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết và bảo đảm một cách chắc chắn rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận, đồng ý và tuân thủ với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn đồng ý rằng thông tin tài khoản bạn cung cấp cho chúng tôi tại bất cứ thời điểm nào, bao gồm cả thời điểm đăng ký và tất cả mọi thông tin bạn đăng tải trên Nền tảng là đúng, chuẩn xác, cập nhật và hoàn thiện.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc chia sẻ mật khẩu tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc tạo nhiều hơn một tài khoản (trừ trường hợp được phép tạo một tài khoản phụ thuộc cho con hoặc người được bạn giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật). Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các phương thức được hỗ trợ trên Ứng dụng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty có quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng:

  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp;
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ phù hợp với mục đích mà Dịch vụ hỗ trợ;
  • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
  • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;
  • Bạn sẽ không lưu giữ trên bất cứ phương tiện nào các giao tiếp với Chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên nền tảng;
  • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ;
  • Bạn sẽ không liên hệ với Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp được Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe khuyến nghị vì mục đích y tế hoặc thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
  • Bạn sẽ không sử dụng thông tin của Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
  • Bạn sẽ không thực hiện những hành động có thể làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;
  • Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe;
  • Bạn sẽ không làm tổn hại đến Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Không đảo ngược, phân tách, tháo rời hoặc chuyển ngữ bất cứ phần mềm hoặc các phần khác của nền tảng hoặc Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe;
  • Không được phát tán vi-rút hoặc các mã độc hại trên nền tảng;
  • Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;
  • Bạn không được sử dụng tài khoản của bất cứ người/tổ chức nào khác;
  • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc tiếp cận sử dụng Dịch vụ;
  • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản, số thẻ thanh toán mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý nhằm cung cấp Dịch vụ và các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ;
  • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về một (01) tài khoản trên một thiết bị;
  • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, đầy đủ và có hiệu lực vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng một thông báo được gửi qua Ứng dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn nhằm đảm bảo việc nhận diện khách hàng được chính xác;
  • Bạn không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc làm sai lệch nhận dạng của bạn với cá nhân hoặc tổ chức khác;
  • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
  • Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu và sử dụng các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa hoặc Đặt lịch khám sức khỏe tại nhà thông qua Ứng dụng hoặc khi sử dụng Dịch vụ, có thể phát sinh gói cước dung lượng lớn, bạn tự chịu trách nhiệm chi trả các chi phí này;
  • Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi/từ ngữ không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty hoặc Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe.
  • Không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch vụ vận hành một cách bất hợp pháp;
  • Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;
  • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với quy định của pháp luật; và
  • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân bạn, Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Nhà Cung cấp, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này mà không phải do lỗi của Công Ty hoặc Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe hoặc Nhà Cung cấp.

Sử dụng Dịch vụ và mua Thuốc cho trẻ nhỏ

Nếu bạn sử dụng Nền tảng để tìm kiếm Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ, bạn phải có mặt tại Phiên tư vấn Chăm sóc sức khỏe hoặc tại thời điểm thăm khám tại nhà với trẻ nhỏ. Sau khi đặt mua Thuốc, bạn phải có mặt tại nơi Thuốc được giao. Bạn có trách nhiệm trả Phí Dịch vụ và các khoản tiền mua Thuốc cho trẻ nhỏ. Bạn có trách nhiệm tuân thủ Điều khoản sử dụng này và các điều khoản liên quan tới trẻ nhỏ.

Sử dụng Dịch vụ và mua Thuốc cho người già

Nếu bạn sử dụng Nền tảng để tìm kiếm Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cho người già với nhu cầu chăm sóc đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp suy giảm thính giác và thị giác), bạn phải có mặt tại Phiên tư vấn Chăm sóc sức khỏe hoặc tại thời điểm thăm khám tại nhà với người đó. Sau khi đặt mua Thuốc, bạn phải có mặt tại nơi Thuốc được giao. Bạn có trách nhiệm trả Phí Dịch vụ và các khoản tiền mua Thuốc cho người đó. Bạn có trách nhiệm tuân thủ Điều khoản sử dụng này và các điều khoản liên quan tới người già.

3. Thanh toán

3.1. Các mức giá được áp dụng cho Dịch vụ bởi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe/Nhà Cung Cấp được niêm yết trên Nền tảng hoặc thông qua Ứng Dụng. Chúng tôi có thể bổ sung hoặc cập nhật mức giá qua từng thời điểm. Chúng tôi sẽ giúp Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe/Nhà Cung Cấp tính toán tổng chi phí dựa trên đơn hàng bạn đã đặt và thay mặt cho Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe/Nhà Cung Cấp thông báo đến bạn về khoản phí.

3.2. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thanh toán cho tất cả phí, phí tổn gắn cho tài khoản của bạn theo chính sách biểu phí, phí tổn và phương thức tính phí có hiệu lực tại thời điểm đến hạn.

3.3. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bằng ví điện tử hoặc khi được áp dụng bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng dụng, theo các quy định của bên cung cấp dịch vụ thanh toán.

3.4. Trong trường hợp bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký Thẻ có thể áp dụng với Ứng Dụng đang được sử dụng.

3.5. Trong trường hợp Thẻ được sở hữu bởi một người khác, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có tất cả các chấp thuận cần thiết để dùng Thẻ này cho thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng Dụng.

3.6. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác thực và chấp nhận thông tin trên Thẻ của bạn khi bạn đăng ký lần đầu tiên với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.

3.7. Bằng việc cung cấp cho Công ty số thẻ hoặc thông tin tài khoản thanh toán trực tuyến (ví dụ PayPal) và các thông tin thanh toán liên quan, bạn đồng ý rằng Công ty có quyền gửi cho bạn hóa đơn các khoản thanh toán và phí tổn đến hạn phải trả cho Công ty mà không cần bất cứ thông báo hay đồng thuận nào. Nếu gói chăm sóc sức khỏe bạn, người sử dụng lao động hoặc đại lý đã thỏa thuận với Công ty về việc trả phí, một phần mức phí hoặc nếu phí được tính theo các thỏa thuận khác với Công ty, phí phải trả cuối cùng sẽ phản ánh sự điều chỉnh giá tương ứng. Vui lòng kiểm tra với người sử dụng lao động, gói chăm sóc sức khỏe hoặc đại lý để xác định các khoản được hoàn trả.

3.8. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện nắm giữ ủy quyền một cách hợp lý, chi phí sẽ không được tính vào Thẻ của bạn mà chỉ dùng cho việc xác thực khả năng thanh toán của Thẻ. Phần ủy quyền sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn dưới dạng “đang xử lý”. Lệnh ủy quyền là phương thức ngăn chặn việc sử dụng Thẻ của bạn một cách trái phép hoặc gian lận.

4. Phí Hủy

4.1. Bạn có thể hủy yêu cầu Dịch vụ của mình bất cứ lúc nào trước khi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe/Nhà cung cấp đã khớp lệnh với bạn thông qua Ứng dụng.

4.2. Bạn đồng ý rằng các Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe được cung cấp theo lịch hẹn trước. Nếu bạn không hủy cuộc hẹn trước ít nhất 24 giờ, bạn chịu trách nhiệm trả 100% phí cho dịch vụ đã đặt trước.

4.3. Nếu bạn không tham gia vào Phiên tư vấn đã hẹn trước hoặc không có mặt tại địa điểm hẹn với dịch vụ Thăm khám tại nhà hoặc không có mặt tại địa điểm nhận hàng, bạn có thể bị tính Phí Hủy hoặc các khoản phí khác mà Công ty có thể thông báo vào từng thời điểm theo Chính Sách Hủy.

4.4. Nếu bạn thấy mình bị tính Phí Hủy vô lý, bạn có thể liên hệ với Công ty qua Trung Tâm Hỗ Trợ để được hỗ trợ. Công ty có toàn quyền quyết định đối với mọi khoản hoàn trả mà Công ty có thể xác định để cung cấp cho bạn và các khoản hoàn trả đó có thể được chuyển vào thẻ thanh toán bạn đã sử dụng trong toàn bộ quá trình sử dụng hoặc ví điện tử hoặc các phương thức khác mà Công ty cho là hợp lý trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt.

5. Việc cấp và giới hạn giấy phép

5.1. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Công ty cấp cho bạn quyền truy cập có thể hủy bỏ, không độc quyền, không được chuyển nhượng, cá nhân và giới hạn đối với Ứng dụng và/hoặc Phần mềm cho mục đích cá nhân và phi thương mại, tuân theo Điều khoản sử dụng tại đây. Những quyền không được cấp cho bạn đều được Công ty và người cấp phép nắm giữ.

5.2. Bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác: (a) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối, hay được hiểu là khai thác khía cạnh thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào; (b) sửa đổi hoặc thực hiện các tác phẩm phái sinh dựa trên các Dịch vụ được cung cấp bởi Ứng dụng và/hoặc Phần mềm; (c) tạo đường liên kết mạng tới Ứng dụng hoặc “dựng khung” hoặc “sao chép” bất kỳ phần nào của Phần mềm trên bất kỳ hệ thống hoặc các thiết bị điện tử có kết nối mạng nào; (d) đảo ngược hoặc truy cập Phần mềm với mục đích xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ khác có tính cạnh tranh, (i) xây dựng một sản phẩm sử dụng ý tưởng, tính năng hoặc thiết kế tương tự Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, (ii) hoặc sao chép ý tưởng, tính năng hoặc thiết kế của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, (iii) khởi chạy một chương trình tự động hoặc được lập trình, bao gồm nhưng không giới hạn trong trình thu thập dữ liệu web, trình thu thập thông tin, những công cụ thu thập dữ liệu, bot, vi rút hoặc “worm’ hoặc bất kỳ chương trình nào có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây hoặc gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, sử dụng bất cứ robot hoặc công cụ thu thập dữ liệu hoặc các thiết bị tự động hoặc không để truy cập, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ một cách nào để tái sản xuất hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc việc trình bày của Dịch vụ và các nội dung liên quan; đăng tải, phân phối và tái sản xuất bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền không được chủ sở hữu cho phép , (iv) xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong Dịch vụ.

6. Quyền Sở hữu Trí tuệ
Chỉ có Công ty và các bên cấp giấy phép cho Công ty, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch vụ được Công ty cung cấp. Các Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch vụ của Công ty, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc các bên cấp phép của Công ty. Tên Công ty, logo Công ty, logo và các tài liệu hiển thị trên nền tảng hoặc trong các Dịch vụ Cung cấp bởi Công ty được coi là các thành phần tạo nên thương hiệu (đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký), tên thương mại, tên dịch vụ và logo (“Hệ thống nhận diện”) của Công ty và/hoặc các bên thứ ba. Bạn không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng Hệ thống nhận diện đó nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. Quyền sở hữu của Hệ thống nhận diện đó và lợi ích thương mại gắn liền với nó thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu. Để làm rõ, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần mềm và Ứng dụng.

7. Chấp thuận sử dụng

Bạn hiểu và đồng ý rằng:

7.1. Không có nội dung nào trên Nền tảng (ngoại trừ các thông tin được cung cấp bởi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe) là/nên được coi là tư vấn y khoa hoặc sự xác nhận, tuyên bố và bảo đảm rằng một loại dược phẩm hoặc phương pháp điều trị nào là an toàn, phù hợp hoặc có tác dụng. Nền tảng có thể được dẫn đến các trang thông tin điện tử khác liên quan đến Công ty (gọi chung là “Nền tảng của Bên thứ ba”). Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ thông tin, phần mềm hoặc đường dẫn đăng tải trên nền tảng, trên mạng hoặc nguồn thông tin của bất cứ bên thứ ba nào cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng các thông tin, phần mềm, đường dẫn đó; các hành động hoặc thiếu sót của trang điện tử đó và những người vận hành nó.

7.2. Bạn hiểu rằng bạn Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa có lợi ích đáng kỳ vọng nhưng không có lợi ích nào được đảm bảo hoặc chắc chắn;

7.3. Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe có thể sẽ xác định hình thức Chăm sóc sức khỏe từ xa không phù hợp với một hoặc tất cả nhu cầu điều trị của bạn, và theo đó lựa chọn không cung cấp Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua Nền tảng;

7.4. Toàn bộ đội ngũ Chuyên gia cung cấp Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe thông qua Nền tảng đều là những chuyên gia chịu trách nhiệm độc lập về mỗi dịch vụ họ cung cấp cho bạn. Công ty không hành nghề dược hay bất cứ ngành nghề nào liên quan đến y khoa, sẽ không chịu trách nhiệm chăm sóc bạn và không can thiệp vào bất cứ công việc nào của các Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe. Mỗi Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ tự chịu trách nhiệm cho dịch vụ mà họ cung cấp và sẽ tuân thủ các yêu cầu áp dụng với nghề nghiệp và giấy phép của họ.

7.5. Công ty và các bên thứ ba xúc tiến cho Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc kết nối bạn với các Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lời khuyên nào bạn nhận được từ các Chuyên gia thông qua dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa và Dịch vụ Thăm khám tại nhà, bao gồm cả những chẩn đoán sai hoặc bất kỳ hành vi hay thiếu sót khác. Việc làm theo những thông tin được cung cấp trên Nền tảng hoặc thông qua Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều là quyết định của cá nhân bạn. Bạn chịu trách nhiệm độc lập về việc chọn bác sĩ có trình độ phù hợp với nhu cầu của bạn, đã được cấp phép hành nghề theo pháp luật Việt Nam.

7.6. Trong quá trình bạn tiến hành mua thuốc và các sản phẩm thông qua Nền tảng và/hoặc sắp xếp thời gian giao nhận đơn hàng, bạn cần kiểm tra rằng sản phẩm được giao khớp với đơn thuốc của bác sĩ. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào của sản phẩm, bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh nào gây ra mà bạn hoặc cá nhân khác phải chịu do hậu quả của bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao sản phẩm.

7.7. Nếu bảo hiểm sức khỏe của bạn không bao gồm hoặc không đủ để chi trả cho các Dịch vụ trên nền tảng, bạn phải trả một phần hoặc toàn bộ chi phí phát sinh.

8. Khuyến nghị sử dụng

8.1. Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe được cung cấp bởi Chuyên gia Chăm sóc sức khỏe không thể thay thế các bác sĩ thăm khám trực tiếp hoặc trở thành bác sĩ gia đình cố định. Bạn phải đến tham vấn/kiểm tra trực tiếp với một Chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi phù hợp, trước hoặc ngay khi sau khi nhận Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa. Bạn cũng nên tìm kiếm các hỗ trợ khẩn cấp hoặc theo dõi sau điều trị nếu được khuyến nghị bởi Chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc sắp đặt các cuộc hẹn hoặc theo dõi sau điều trị thông qua Ứng dụng hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Bạn sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào dịch vụ hỗ trợ khách hàng (“Hỗ trợ khách hàng”). Dịch vụ hỗ trợ khách hàng sẽ theo dõi phản ứng thuốc, phản ứng phụ hoặc các sự cố y khoa không mong muốn bằng cách gửi các thông tin đến Chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Một trong các lợi ích của dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa là cải thiện khả năng tiếp cận các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe một các thuận tiện. Tuy nhiên, giống như tất các các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, có những rủi ro tiềm ẩn trong việc sử dụng Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa, bao gồm những không giới hạn trong danh sách sau:

a) Trong một số trường hợp hi hữu, đường truyền thông tin có thể không phù hợp (ví dụ như chất lượng hình ảnh thấp) để Chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể đưa ra tư vấn hoặc tiếp tục phiên tư vấn;

b) Việc chậm trễ khi đưa ra các đánh giá có thể xảy đến trong trường hợp các thiết bị kết nối bị lỗi. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn có thể được liên lạc bằng điện thoại hoặc bằng các thiết bị liên lạc khác;

c) Trong một số trường hợp hi hữu, việc không thể truy cập đến toàn bộ tiền sử sức khỏe của bạn có thể dẫn đến việc Thuốc có thể gây ra các phản ứng không mong muốn, dị ứng, hoặc các đánh giá sai lệch;

8.2. Liên quan đến việc trị liệu tâm lý

a) Bạn có thể nhận được các hướng dẫn từ Chuyên gia chăm sóc sức khỏe về phương pháp và kỹ thuật trị liệu, thời gian trị liệu (nếu có) và cách tính phí. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ các nhà trị liệu khác hoặc chấm dứt trị liệu bất cứ lúc nào.

b) Nếu bạn và Chuyên gia chăm sóc sức khỏe quyết định lập nhóm trị liệu hoặc trị liệu đôi (gọi chung là “Trị liệu nhóm”), bạn hiểu rằng bất cứ thông tin nào được các thành viên trong nhóm trao đổi với Chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông qua điện thoại hoặc các phương thức khác có thể được chia sẻ với các thành viên còn lại của nhóm theo cân nhắc của chuyên gia đó. Bạn đồng ý chia sẻ trách nhiệm với Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho quá trình trị liệu, bao gồm cả việc đặt mục tiêu và chấm dứt trị liệu nhóm.

8.3. Mặc dù hệ thống điện tử của chúng tôi sử dụng sẽ kết hợp các giao thức bảo mật mạng và phần mềm để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin, trong một số trường hợp hi hữu, các giao thức bảo mật có thể có lỗi, gây ra rò rỉ thông tin sức khỏe cá nhân.

8.4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự tương tác nào với Chuyên gia Chăm sóc sức khoẻ ngoài các Nền tảng do Công ty cung cấp. Chúng tôi hết sức khuyến nghị việc bạn không sử dụng Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe từ xa trên các máy tính công cộng. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn không lưu lại mật khẩu trên các trình duyệt web hoặc các phần mềm khác. Nếu bạn quyết định thực hiện các hành động nói trên, bạn tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro và Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho bất cứ tổn thất hoặc khoản bồi thường nào phát sinh.

8.5. Bạn có thể liên hệ đến bộ phận Dịch vụ khách hàng của Công ty qua đường dây nóng 19002819.

9. Bảo mật và Quyền riêng tư

9.1. Công ty tuân thủ pháp luật địa phương về bảo mật và quyền riêng tư trong lĩnh vực y tế và duy trì các biện pháp bảo vệ sự bảo mật của các thông tin sức khỏe của bạn. Thêm vào đó, các thông tin bạn cung cấp cho Chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong các phiên tư vấn hoặc trị liệu đều là các thông tin được bảo mật, ngoại trừ các trường hợp được quy định rõ tại Chính sách bảo mật. Chúng tôi dành nỗ lực đáng kể để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Thông tin liên quan đến việc sử dụng những thông tin cá nhân hay những thông tin về sức khỏe được đề cập tới trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Là một phần trong việc cung cấp cho bạn Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện cho việc bán và/hoặc giao Sản phẩm, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn trong một số trường hợp nhất định, như nhắc cuộc hẹn, thông báo về dịch vụ hoặc thông tin từ hệ thống quản trị. Những liên hệ này được coi như một phần trong Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện cho việc bán và/hoặc giao Sản phẩm. Mặc dù tin nhắn điện tử luôn được ưu tiên hơn so với việc sử dụng email nhằm đảm bảo tính bảo mật, nhưng trong một số trường hợp nhất định, việc liên lạc qua email chứa thông tin sức khỏe cá nhân có thể diễn ra giữa bạn và công ty. Công ty không thể đảm bảo tính bảo mật của các thông tin gửi qua email. Thông tin liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của bạn, bao gồm cả các bệnh án, hồ sơ bệnh lý được lưu giữ trên các máy chủ bảo mật và được mã hóa bởi Công ty hoặc một nhà cung cấp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9.2. Việc sử dụng và xử lý thông tin bạn cung cấp tuân thủ theo Chính sách bảo mật Công ty.

10. Quyền sở hữu

Nền tảng và toàn bộ các nội dung, đặc tính và chức năng (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video, âm thanh, thiết kế, các lựa chọn và sự sắp xếp của những yếu tố kể trên) được sở hữu bởi Công ty, bên nhượng quyền cho Công ty và các nhà cung cấp các tài nguyên – được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và các tài sản trí tuệ và quyền sở hữu. Quy chế người dùng này cho phép bạn sử dụng các nền tảng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được tái sản xuất, phân phối, chỉnh sửa, làm các tác phẩm phái sinh, công khai trưng bày, thực hiện, tái bản, tải về, lưu giữ hoặc truyền các tài nguyên trên nền tảng của chúng tôi trừ khi được phép theo Quy chế người dùng này. Bạn không được dùng hoặc truy cập bất cứ phần nào của nền tảng hoặc các dịch vụ hoặc các tài nguyên trên nền tảng vì mục đích thương mại.

11. Nghĩa vụ của Công ty

11.1. Cung cấp Dịch vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

11.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

11.3. Cung cấp một bản sao Điều khoản sử dụng dịch vụ gửi vào địa chỉ email của người dùng sau khi người dùng đăng ký tài khoản;

11.4. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của người dùng sau mỗi lần sử dụng dịch vụ;

11.5. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích các thông tin cá nhân của người dùng quy định tại Điều khoản và Điều kiện này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao tthông tin cá nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người dùng;

11.6. Lưu trữ và bảo mật Thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc hết thời hạn lưu hồ sơ tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật, tùy theo thời điểm nào đến trước;

11.7. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố.

11.8. Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặt mua hoặc vận chuyển Thuốc được cung cấp thông qua Ứng dụng trong phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba theo quy định của pháp luật:

11.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

11.10. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

11.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, không gây thiệt hại và bảo vệ công ty và các các bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty con, chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi đối với tất cả các khiếu nại, khiếu kiện, tố tụng, yêu cầu trách nhiệm pháp lý và giải quyết, bao gồm nhưng không giới hạn trong những trường hợp phí luật sư hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác (“Khiếu nại”), bắt nguồn từ hoặc được cho là bắt nguồn từ việc hành vi của bạn vi pháp bất kỳ Điều khoản và Điều kiện này. Ngoài ra, bạn đồng ý bồi thường, không gây thiệt hại và bảo vệ (các) Chuyên gia chăm sóc sức khỏe khỏi mọi khiếu nại của bên thứ ba do bạn không tuân thủ lời khuyên hoặc khuyến nghị của Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đó.

13. Hạn chế trách nhiệm
Bạn hiểu rằng, trong giới hạn cho phép của luật, Công ty và các cán bộ, người lao động, giám đốc, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đại lý, người cấp quyền không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản bồi thường trực tiếp, gián tiếp, theo thỏa thuận, các khoản bồi thường cho thiệt hại cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khoản mất mát về doanh thu, lợi nhuận, việc sử dụng, dữ liệu và các tài sản vô hình khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng nền tảng hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe, việc mua hoặc đặt giao Thuốc, bất kể những khoản bồi thường đó phát sinh trên cơ sở nghĩa vụ hợp đồng, bồi thường ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất và trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt), đảm bảo, chế định hay các nghĩa vụ khác. Trong các trường hợp chúng tôi không tuyên bố loại bỏ một số đảm bảo hoăc giới hạn trách nhiệm theo yêu cầu pháp luật, phạm vi và thời gian có hiệu lực của các bảo đảm và phạm vi trách nhiệm là tối thiểu theo quy định của pháp luật.

14. Chấm dứt
Công ty có thể tạm đình chỉ hoặc tạm chấm dứt quyền sử dụng Nền tảng của bạn, tài khoản và/hoặc đăng ký vào bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì. Tuân theo các quy định của pháp luật, Công ty có quyền duy trì, xóa hoặc hủy tất cả các giao tiếp và nội dung được đăng tải trên nền tảng theo các chính sách nội bộ về lưu giữ và hủy tài liệu. Sau khi chấm dứt, công ty và bất kỳ đối tác nào sẽ không có bất cứ nghĩa vụ nào khác trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bán và/hoặc giao Thuốc (hoặc các dịch vụ hỗ trợ), trừ trường hợp chúng tôi bắt buộc phải cấp quyền truy cập đến hồ sơ bệnh án của bạn hoặc Chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu cung cấp cho bạn các chăm sóc sau đó theo các quy định của luật hiện hành, quy tắc và chuẩn mực hành nghề.

15. Quyền sửa đổi
Chúng tôi có khả năng tự bổ sung hoặc xóa bỏ một phần Chính sách sử dụng này vào bất cứ lúc nào trong tương lai. Việc tiếp tục sử dụng Nền tảng và/hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi được thông báo về sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã biết đến và đồng ý chịu sự rằng buộc bởi các bản Chính sách sử dụng sửa đổi, bao gồm cả các thay đổi nói trên.

16. Không đảm bảo

16.1. Bạn tuyệt đối đồng ý rằng bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nền tảng hoặc các Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc việc mua hoặc sắp đặt vận chuyển Thuốc. Nền tảng, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc việc mua hoặc vận chuyển Thuốc (hoặc việc hỗ trợ thực hiện các hành động này) được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Công ty từ chối bảo đảm dưới mọi hình thức, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích nhất định hoặc việc không vi phạm, quyền sở hữu, khả năng vận hành, điều kiện, quyền sử dụng hợp pháp, giá trị, độ chính xác của thông tin và hệ thống.

16.2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không cung cấp các dịch vụ tư vấn y khoa, chẩn đoán, chữa trị và là một nhà cung cấp nền tảng công nghệ và hạ tầng để kết nối bệnh nhân với Chuyên gia chăm sóc sức khỏe độc lập, bao gồm các bác sỹ hành nghề và các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới khác.

16.3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng nền tảng là người chịu trách nhiệm duy nhất cho và có toàn quyền, toàn trách nhiệm, sự giám sát và kiểm soát việc cung cấp dịch vụ y tế, đưa ra các lời khuyên, hướng dẫn, phương pháp điều trị, và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác. Toàn bộ chẩn đoán, trị liệu, liệu trình và tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được cung cấp và thực hiện độc quyền bởi và dưới dự giám sát của Chuyên gia chăm sóc sức khỏe theo toàn quyền đánh giá của chuyên gia đó và theo cách mà họ cho là phù hợp. Công ty không đưa ra bất cứ đảm bảo, dù là trực tiếp hay gián tiếp nào về việc Chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp chứng chỉ có hiệu lực để thực hành y tế và có đủ điều kiện để tư vấn trong lĩnh vực được cho là chuyên môn của họ.

16.4. Công ty cố gắng nỗ lực để tối đa hóa độ mạnh của đường truyền và giảm thiểu sự gián đoạn của việc chẩn đoán, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với dung lượng mạng/dữ liệu và đường truyền trên thiết bị di động của bạn.

17. Hạn chế lãnh thổ

Chúng tôi không tuyên bố rằng tất cả hàng hóa, dịch vụ và tài liệu đăng tải trên nền tảng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc Thuốc được khuyến nghị bởi Chuyên gia tư vấn sức khỏe trong quá trình tư vấn sức khỏe thông qua Nền tảng là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

18. Lưu trữ bệnh án

Bất cứ bệnh án nào dựa trên lịch sử sử dụng nền tảng sẽ được Công ty lưu lại và giữ bảo mật thay mặt cho Chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong một khoản thời gian không ngắn hơn thời gian lưu trữ tối thiểu theo yêu cầu của luật.

19. Điều khoản khác

19.1. Thỏa thuận được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

19.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản & Điều kiện bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết, các Điều khoản & Điều kiện còn lại hoặc một phần của những điều khoản trên vẫn được thi hành.

19.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

19.4. Bạn hiểu rằng thông qua việc đánh dấu vào ô “chấp thuận” cho Điều khoản & Điều kiện này và/hoặc bất cứ biểu mẫu nào được hiển thị cho bạn trên Nền tảng, bạn đồng ý bị rằng buộc bởi Điều khoản dịch vụ này và việc này tạo thành một chữ ký hợp pháp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn bất cứ mã truy cập nào hoặc bất cứ thông báo, tiết lộ và liên hệ nào khác liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe và việc hỗ trợ mua và vận chuyển Thuốc (gọi chung là “Liên hệ”) thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (a) email tại địa chỉ bạn cung cấp tại thời điểm đăng ký, hoặc (b) nội dung đăng tải trên Nền tảng. Các thông tin liên hệ được coi là có hiệu lực khi được gửi đi bởi chúng tôi, không phân biệt bạn đã đọc hoặc nhận được các trao đổi này hay chưa.

19.5. Không khước từ nào của công ty đối với bất cứ điều khoản nào của Điều khoản người dùng này tại một thời điểm được coi là từ bỏ quyền vĩnh viễn của điều khoản đó hoặc từ bỏ quyền của các điều khoản khác, việc Công ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều khoản sử dụng không cấu thành sự khước từ những quyền hay điều khoản đó.
Vui lòng báo cáo tất cả các vi phạm Điều khoản người dùng này qua đường dây nóng.